accfa

PENGENALAN

Program Pengajian Keselematan terbahagi kepada tiga unit pengajian iaitu Unit Pengajian Sistem Keadilan Jenayah, Unit Pengajian Undang-Undang & Pelaksanaan Hukuman dan Unit Pengajian Risikan & Siasatan. Peranan bahagian ini adalah merancang dan menyediakan modul-modul kursus yang akan dijalankan bagi sepanjang tahun yang dirancang.

Bagi kursus-kursus yang melibatkan keperluan tenaga pengajar yang mempunyai kepakaran tertentu, bahagian ini akan menghubungi bahagian yang berkaitan bagi mendapatkan bantuan seperti bahagian Perundangan Negara, Polis Diraja Malaysia, Bahagian Keselamatan IPPM dan lain-lain lagi.

VISI

Menyediakan latihan dan pembelajaran yang bersepadu dengan kehendak undang-undang dan aspek keselamatan.

MISI

Memastikan semua pegawai jabatan penjara mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai sistem keadilan jenayah di dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.

MATLAMAT

Adalah bagi memastikan pengurusan layanan terhadap pesalah dan aspek keselamatan yang terbaik.

KAEDAH PENGAJARAN

Pelbagai teknik digunakan di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Teori-teori dan latihan amal serta pelbagai alat bantu mengajar telah digunakan seperti tayangan video, komputer dan lain-lain lagi.

PENYELARAS KURSUS:

TPP Darmizam bin Desa

HP : 019-5754365

emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URUSETIA :

KIP Ahmad Termizi bin Saad

HP : 019-4715515

emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PENGENALAN

Program Pengajian Khidmat Komuniti diwujudkan untuk merancang dan mengaplikasikan modul kursus bagi menyediakan kakitangan yang mempunyai ilmu berkaitan dengan bidang parol dan perkhidmatan komuniti. Bidang ini sangat penting dipelajari oleh semua anggota beruniform kerana ia merupakan kesinambungan program pemulihan yang sedia ada. Pengetahuan dan kefahaman berkaitan penyeliaan pengajian khidmat komuniti yang lebih berkesan merupakan harapan jabatan serta memberikan peluang kedua kepada banduan untuk meneruskan kehidupan melalui proses reintegrasi dalam komuniti.

VISI

Menerajui latihan dan pembelajaran dalam bidang parol dan perkhidmatan komuniti selaras dengan kehendak jabatan yang diiktiraf di peringkat dunia.

MISI

Memastikan setiap pegawai kanan Jabatan Penjara Malaysia mempunyai pendedahan dan kemahiran berkaitan ilmu parol dan perkhidmatan komuniti secara menyeluruh.

MATLAMAT

Melahirkan pegawai kanan Jabatan Penjara Malaysia yang berilmu serta berkemahiran tinggi melalui penyediaan modul kursus serta pelaksanaan program yang efektif.

KEMUDAHAN

Terdapat pelbagai kemudahan disediakan bagi melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran seperti bilik kuliah, dewan kuliah, makmal komputer, bilik sindiket, asrama, kemudahan sukan serta riadah termasuk peralatan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi.

KAEDAH PENGAJARAN

Implimentasi kaedah pengajaran dan pembelajaran di bawah Program Pengajian Khidmat Komuniti adalah menggabungkan kaedah secara teori dan amali dengan menggunakan alat bantuan mengajar multimedia yang bersesuaian seperti tayangan slide serta video, penggunaan laptop serta komputer, pembelajaran atas talian dan sebagainya.

PENYELARAS KURSUS :

TPP Mona Azura binti Ismail

HP : 012-6050522

emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URUSETIA :

KIP Hafizdhun bin Baharun

HP : 013-3902210

emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

PENGENALAN

Program ini diwujudkan untuk merancang dan melaksanakan kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang Hak-hak Asasi dan layanan terhadap penghuni. Bidang ini sangat penting dipelajari dan difahami oleh semua anggota beruniform kerana ianya adalah merupakan asas dalam tugas seorang pegawai penjara. Pengetahuan yang dimiliki akan membolehkan seseorang pegawai penjara melaksanakan tugas harian dengan lebih profesional sesuai dengan visi dan misi jabatan. Manakala pengetahuan dan kefahaman dalam bidang layanan ini akan membolehkan seseorang melaksanakan tugas dengan lancar dan teratur serta mematuhi peraturan atau pekeliling sedia ada.                                                                           

 VISI 

Menyediakan pembelajaran dan latihan di bidang pengurusan penghuni  bersesuaian dengan kehendak undang-undang dan peraturan.

MISI 

Memastikan semua pegawai jabatan penjara mempunyai pengetahuan yang lengkap mengenai pengurusan penghuni dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan.

KEMUDAHAN  

Pelbagai kemudahan disediakan di dalam Program Pengajian Pengurusan Penghuni ini supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih berkesan. Antara kemudahan yang disediakan ialah bilik kuliah, dewan kuliah berhawa dingin, auditorium, makmal komputer, bilik sindiket, asrama dan mempunyai peralatan yangsecukupnya untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran. 

KAEDAH PENGAJARAN 

Poses pengajaran dan pembelajaran dalam program ini adalah menggabungkan kedua-dua kaedah pembelajaran secara teori dan amali. Pengajaran dijalankan dengan menggunakan alat mengajar multimedia yang bersesuaian seperti tayangan video, penggunaan komputer dan lain-lain lagi.

PENYELARAS KURSUS:

Nama : 

HP : 

emel : 

URUSETIA :

IP Razif bin Radzi

HP: 012-5697658

emel : razifr@prison.gov.my

 

PENGENALAN

Program Pengajian ini terbahagi kepada tiga sub-unit iaitu Unit Pengajian Koreksional, Unit Pengajian Psikologi & Kaunseling dan Unit Pengajian Antarabangsa. Pengajian Antarabangsa melibatkan peserta-peserta daripada luar negara dan di dalam negara. Peserta yang mengikuti kursus dalam program ini akan di tempatkan di AKM sepanjang kursus yang dijalankan.

Peranan unit ini  adalah merancang dan menyediakan modul-modul sepanjang tahun bagi anggota-anggota Jabatan Penjara Malaysia dan modul-modul untuk pengajian bagi perserta luar negara. Program pengajian ini juga mempunyai kursus-kursus bersepadu dengan IPTA tempatan.

VISI 

Menyediakan pembelajaran dan latihan di bidang koreksional dan psikologi yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa.

MISI 

Menyediakan program dan latihan berkualiti dan menepati kehendak pelanggan dengan kemudahan dan peralatan terkini yang dilaksanakan oleh tenaga pengajar terlatih dan profesional untuk melahirkan pelanggan yang kompeten, inovatif dan kreatif di bidang koreksional dan psikologi.

MATLAMAT

Menyediakan program kursus yang komprehensif untuk melahirkan peserta yang berilmu dan berkemahiran luas dalam bidang yang diceburi serta mempunyai nilai etika dan moral yang tinggi.

Memupuk dan mengekalkan hubungan rapat dengan peserta melalui perundingan, lawatan serta kerjasama.

Menyediakan program dan aktiviti yang menyeluruh untuk membina akhlak, perwatakan dan potensi pelanggan.

KEMUDAHAN

Pelbagai kemudahan disediakan di dalam Program Psikologi dan Kaunseling ini supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih berkesan. Antara kemudahan yang disediakan ialah bilik kuliah, dewan kuliah berhawa dingin, auditorium, studio perancang, makmal komputer, bilik sindiket, asrama dan mempunyai peralatan yang secukupnya untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran.

KAEDAH PENGAJARAN 

Poses pengajaran dan pembelajaran dalam program ini adalah menggabungkan kedua-dua kaedah pembelajaran secara teori dan amali. Pengajaran dijalankan dengan menggunakan alat mengajar multimedia yang bersesuaian seperti tayangan video, penggunaan komputer dan lain-lain lagi.

PENYELARAS KURSUS:

PP Azhar bin Ahmad

HP : 013-5297329

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

URUSETIA :

IP Mohamad Sofi bin Musa

HP : 017-4659312

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 PENGENALAN

Program Pengajian Pengurusan & Antarabangsa terdiri daripada tiga unit iaitu Unit Pengajian Kriminologi, Unit Pengajian Antarabangsa dan Unit Pengajian Pengurusan dan Kemahiran. Program ini diwujudkan untuk merancang dan melaksanakan kursus-kursus yang berkaitan dengan bidang kriminologi dan pengurusan di mana ianya diperlukan dalam jabatan untuk beroperasi dengan lebih berkesan. Bidang kriminologi sangat penting dipelajari dan difahami oleh semua anggota beruniform kerana pengetahuan yang dimiliki akan membolehkan seseorang pegawai penjara melaksanakan tugas harian dengan lebih profesional sesuai dengan visi dan misi jabatan. Manakala pengetahuan dan kefahaman dalam bidang pengurusan dan kemahiran akan membolehkan seseorang melaksanakan tugas dengan lancar dan teratur serta mematuhi peraturan atau pekeliling.

VISI

Menerajui pembelajaran dan latihan di bidang pengurusan dan kriminologi yang diiktiraf pada peringkat antarabangsa.

MISI

Menyediakan program dan latihan berkualiti dan menepati kehendak pelanggan dengan kemudahan dan peralatan terkini untuk melahirkan pelanggan yang kompeten, inivatif dan kreatif di bidang pengurusan dan kriminologi.

MATLAMAT

Menyediakan program kursus yang komprehensif untuk melahirkan peserta yang berilmu dan berkemahiran luas di dalam bidang yang diceburi serta mempunyai nilai, etika dan moral yang tinggi.

Memupuk dan mengekalkan hubungan rapat dengan peserta melalui perundangan, lawatan serta program kerjasama

KEMUDAHAN

Pelbagai kemudahan disediakan bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat disampaikan dengan cara yang lebih berkesan. Antaranya bilik kuliah, dewan kuliah, makmal komputer, bilik sindiket, asrama, kemudahan sukan dan riadah serta peralatan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi

KAEDAH PENGAJARAN

Kaedah pengajaran dan pembelajaran adalah menggabungkan kedua-dua kaedah pembelajaran secara teori dan amali. Pengajaran dijalankan dengan menggunakan alat mengajar yang bersesuaian seperti tayangan video, penggunaan komputer dan lain-lain lagi.

PENYELARAS KURSUS

                     PP Ahmad Zulkarnain bin Abdul Khalid                    

                No. Tel :   012-9724427              

 Emel :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                    

URUSETIA

KIP Kartini bt Jafar

HP : 018-4665003

Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.