accfa

KELAB REKREASI & KEBAJIKAN ANGGOTA-ANGGOTA AKM

 

Kelab ini telah ditubuhkan pada 10.8.2007 dan dikenali dengan nama Kelab Rekreasi & Kebajikan Anggota-Anggota Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah. Ia telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan, 1966 pada 30.12.2008. Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah Akademi Koreksional Malaysia, Jalan Persiaran Putra, 07000, Langkawi, Kedah.

 

TUJUAN PENUBUHAN

 

Tujuan penubuhan Kelab ini adalah untuk menjaga kebajikan anggota di samping untuk menaikkan mutu dan pengelolaan semua permainan sukan, kesenian dan riadah bagi tujuan untuk mendapatkan kesihatan, pergaulan dan merapatkan lagi perhubungan antara kakitangan.

                       

KEAHLIAN

 

Ahli Biasa adalah terbuka kepada semua kakitangan yang bertugas di Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah yang berumur 18 tahun ke atas bertaraf warganegara Malaysia.  Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk diluluskan.  Jawatankuasa boleh mengikut budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya. Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas, hendaklah setelah membayar yuran pendaftaran sebanyak RM10.00 dan yuran bulan pertama sebanyak RM5.00.

 

 AHLI JAWATANKUASA KELAB REKREASI & KEBAJIKAN ANGGOTA-ANGGOTA AKM SESI 2017/2018

 

Yang Dipertua

 

TKP Jamil Razif bin Kassim 

Naib Yang Dipertua

 - Kosong -

 

Setiausaha

TPP Darmizam bin Desa

 

Bendahari

PP Rusli bin Razak

Ahli Jawatankuasa

PP Ahmad Zulkarnain bin Abdul Khalid

TPP Mona Azura binti Ismail

KIP Arizan bin Ahmad

IP Razif bin Radzi

IP Mohamad Sofi bin Musa 

Sjn Zubaidah binti Abdullah

 

 Pemeriksa Kira-Kira

Encik Mohd Ridzuan bin Saidin

Encik Mohd Yusri bin Abu Bakar