SEKILAS INFO

KELAB REKREASI & KEBAJIKAN ANGGOTA-ANGGOTA AKM

 

Kelab ini telah ditubuhkan pada 10.8.2007 dan dikenali dengan nama Kelab Rekreasi & Kebajikan Anggota-Anggota Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah. Ia telah didaftarkan di bawah Akta Pertubuhan, 1966 pada 30.12.2008. Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah Akademi Koreksional Malaysia, Jalan Persiaran Putra, 07000, Langkawi, Kedah.

 

TUJUAN PENUBUHAN

 

Tujuan penubuhan Kelab ini adalah untuk menjaga kebajikan anggota di samping untuk menaikkan mutu dan pengelolaan semua permainan sukan, kesenian dan riadah bagi tujuan untuk mendapatkan kesihatan, pergaulan dan merapatkan lagi perhubungan antara kakitangan.

                       

KEAHLIAN

 

Ahli Biasa adalah terbuka kepada semua kakitangan yang bertugas di Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah yang berumur 18 tahun ke atas bertaraf warganegara Malaysia.  Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk diluluskan.  Jawatankuasa boleh mengikut budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya. Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas, hendaklah setelah membayar yuran pendaftaran sebanyak RM10.00 dan yuran bulan pertama sebanyak RM5.00.

 

 

 AHLI JAWATANKUASA KELAB REKREASI & KEBAJIKAN ANGGOTA-ANGGOTA AKM SESI 2020/2021

 

 

 

Yang Dipertua

TKP Dr. Kamsiah Binti Kamin

Naib Yang Dipertua

PKP Abd Zaini Bin Ibrahim

 

Setiausaha

Encik Mohd Ridzuan bin Saidin

Bendahari

IP Mohamad Sofi Bin Musa

 

Ahli Jawatankuasa

KIP Hafizdhun Bin Baharun - (Biro Sukan)

Sjn. Mohamad Fydzal Ridwan Bin Othman - (Biro Pendidikan)

Sjn. Siti Hanim Binti Ismail - (Biro Ekonomi)

Sjn. Mohd Aswad Bin Saad - (Biro Kebajikan)

 

Pemeriksa Kira-Kira

Puan. Nuraini Bt. Mohamad