accfa

PERSATUAN ISTERI, ANAK DAN ANGGOTA WANITA (PERSIAP)

Ditubuhkan pada 10.7.2013 dan dikenali sebagai Persatuan Isteri, Anak Dan Anggota Wanita Akademi Koreksional Malaysia Langkawi Kedah. Ia telah didaftarkan di Bawah Akta Pertubuhan 1966 Peraturan-peraturan Pertubuhan 1984 pada 3.7.2013. Alamat dan tempat urusan Pertubuhan ialah Akademi Koreksional Malaysia, Jalan Persiaran Putra, 07000, Langkawi, Kedah.

 TUJUAN PENUBUHAN

Tujuan penubuhan PERSIAP ini adalah untuk melaksanakan program dan aktiviti yang berkaitan dengan kebajikan dan faedah kepada ahli persatuan.

 KEAHLIAN

Ahli Biasa adalah terbuka kepada semua kakitangan yang bertugas di Akademi Koreksional Malaysia, Langkawi, Kedah yang berumur 18 tahun ke atas bertaraf warganegara Malaysia. Tiap-tiap permohonan menjadi ahli hendaklah dicadangkan dan disokong oleh dua orang ahli dan dihantar kepada Setiausaha yang dikehendaki mengemukakan permohonan itu dengan secepat mungkin kepada Jawatankuasa untuk diluluskan. Jawatankuasa boleh mengikut budibicaranya menolak sebarang permohonan tanpa memberi sebab-sebabnya. Tiap-tiap pemohon yang permohonannya telah diluluskan seperti yang tersebut di atas, hendaklah membayar yuran pendaftaran sebanyak RM5.00 dan yuran bulan pertama sebanyak RM2.00.

 AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN ISTERI, ANAK DAN ANGGOTA WANITA AKM SESI 2017/2018

 

PENGERUSI

Puan Noorhasliza binti Mohamed Noor

 TIMBALAN PENGERUSI

 Nor Azizah binti Ismail

SETIAUSAHA

TPP Mona Azura Binti Ismail

PENOLONG SETIAUSAHA

Koperal Siti Hanim Binti Ismail

 BENDAHARI

Puan Aminah binti Ali

AHLI JAWATANKUASA

KIP Kartini Binti Jafar

Puan Aminah Binti Ali

Koperal Noor Azreen Binti Mohd

Koperal Rosita Binti Arof

PEMERIKSA KIRA-KIRA

Puan Wan Syuhaida Binti Wan Senik

Puan Noriza Binti Dahmit