SEKILAS INFO

Piagam Pelanggan Akademi Koreksional Malaysia

Sejajar dengan usaha untuk mendokong misi AKM bagi menyediakan perkhidmatan pelanggan yag berkualiti, kami komited akan:-

  1. Melaksanakan sekurang-kurangnya 90% daripada kursus yang dirancang setiap tahun.
  2. Memastikan tenaga pengajar yang mengendalikan kursus menpunyai kompetensi, kemahiran serta kepakaran yang sesuai berdasarkan skor purata yang diperolehi tidak kurang daripada 5 dalam skala 1 hingga 7.
  3. Menyediakan kemudahan latihan yang selesa dan kondusif kepada peserta kursus.
  4. Memastikan maklum balas terhadap aduan oleh peserta mengenai tahap perkhidmatan AKM dibuat dalam tempoh 3 hari daripada tarikh aduan diterima.
  5. Sentiasa memberikan kerjasama dengan semua agensi luar yang berurusan dengan pihak AKM.