Ketua Inspektor Penjara
Phone:
03-87328000 samb. 8149