Bahagian Pengurusan Banduan

 • Phone: 03-87328000 samb. 8071

  Pengarah Bahagian Pengurusan Banduan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8190

  Timbalan Komisioner Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8228

  Penolong Kanan Komisioner
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8286

  Timbalan Pengurusan Banduan (Sekyen Vokasional & Industri)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8384

  Penolong Kanan Komisioner
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8171

  Timbalan Pengurusan Banduan (Seksyen Rawatan & Layanan)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8302

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8274

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8382

  Pegawai Latihan Vokasional
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8030

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8410

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8259

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8378

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.6564

  Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8196

  Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8252

  Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8370

  Penolong Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8229

  Penolong Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8028

  Ketua Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.