Bahagian Kewangan

 • Phone: samb. 8106
  Fax: 03-87340791

  Pengarah Bahagian Kewangan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8001
  Fax: 03-87340791

  Pegawai Tadbir Diplomatik
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8297
  Fax: 03-87337975

  Pegawai Tadbir Diplomatik
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8280
  Fax: 03-87337978

  Pegawai Tadbir Diplomatik
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8053
  Fax: 03-87337975

  Akauntan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8144
  Fax: 03-87337975

  Penolong Akauntan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8052
  Fax: 03-87337975

  Penolong Akauntan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8182
  Fax: 03-87337975

  Penolong Akauntan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8106
  Fax: 03-87337975

  Setiausaha Pejabat
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8242
  Fax: 03-87337975

  Ketua Pembantu Tadbir (P/O)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8207
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Akauntan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8333
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (Kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8214
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (Kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8333
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8206
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (Kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8206
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (Kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8214
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8207
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (Kew)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8180
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (P/O)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: samb.8180
  Fax: 03-87337975

  Pembantu Tadbir (P/O)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.