Parol & Perkhidmatan Komuniti / Parole & Community Services

 • Phone: 03-87328000 samb.8341

  Pengarah Bahagian Parol & Perkhidmatan Komuniti IPPM
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8313

  Timbalan Pengarah Parol dan Perkhidmatan Komuniti (seksyen Parol)
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8342

  Timbalan Pengarah Bahagian Parol dan Perkhidmatan Komuniti (Seksyen Komuniti))
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8376

  Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8390

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8374

  Penolong Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8302

  Timbalan Penguasa Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8329

  Ketua Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8344

  Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8324

  Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb. 8361

  Koperal Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8332

  Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8331

  Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8344

  Sarjan Mejar Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8344

  Sarjan Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8331

  Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8374

  Sarjan Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8324

  Pegawai Penjara

 • Phone: 03-87328000 samb.8332

  Inspektor Penjara
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Phone: 03-87328000 samb.8371

  Penolong Akauntan
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.