Timbalan Pengarah Penjara Sandakan
Phone:
089-665860
Fax:
089-663713