Ibu Pejabat Penjara Malaysia :-

  • Dail 03-8732 8000
  • Meminta operator untuk menyambung talian kepada sambungan pegawai/kakitangan (cth : samb. ke 8184 atau¬†seperti yang tertera pada informasi telefon pegawai/kakitangan)

Institusi / Parol Negeri

  • Dail terus telefon institusi/parol negeri seperti yang tertera pada informasi telefon pegawai/kakitangan