DASAR LATIHAN NEGARA

Sebagai sebuah institusi latihan, MPM ditadbirkan berlandaskan kepada Dasar Latihan Kerajaan dan Jabatan. Ciri-ciri pentingnya adalah :-

1.    Mencapai Perkhidmatan Jabatan Penjara yang progresif

2.    Mencapai kecekapan dan ekonomi yang paling berkesan

3.    Mencapai pentadbiran latihan yang sama bagi keseluruhan sesuai dengan dasar latihan

4.    Mewujudkan kemajuan dan perkembangan kumpulan pentadbiran dan pakar yang berkebolehan, cekap dan sentiasa maju selaras dengan                               kemajuan saintifik, iktisas dan teknik pengurusan di dalam dan luar Jabatan Penjara.

5.    Memberi peluang latihan yang adil dan saksama bagi semua kakitangan Jabatan Penjara Malaysia

 

FALSAFAH LATIHAN

Sejajar dengan objektif jabatan untuk membangunkan sumber manusianya melalui latihan, falsafah latihan Maktab Penjara Malasyia telah digubal seperti berikut:-

Ke arah membangunkan keupayaan pegawai-pegawai dengan membekalkan mereka ilmu dan kemahiran yang sewajarnya supaya lebih kompeten dalam melaksanakan tangungjawab mereka; mempunyai nilai sikap yang positif terhadap diri sendiri, tugas dan organisasi melalui pendekatan latihan yang komprehensif yang menggabungkan fizikal, mental dan sahsiah.

Falsafah latihan ini juga membentuk garis panduan dalam menentukan hala tuju dan pendekatan latihan di Maktab Penjara Malaysia. 

Joomla 3.0 Templates - by Joomlage.com