DATUK HJ. NIK ARIFFIN B HJ. NIK OMAR
KETUA PENGARAH PENJARA MALAYSIA
( 1.5.1988 - 7.11.1989 )

TARIKH LAHIR

: 8 Nov 1937
TEMPAT LAHIR : Kelantan
KERJAYA : 03.04.1957 - Mula bekerja sebagai wadar
: 01.04.1964 - Disahkan jawatan sebagai Pegawai Besar II
: 01.11.1968 - Kenaikan Pangkat Besar Gred I
: 01.08.1970 - Kenaikan Pangkat Penguasa Penjara
: 01.03.1977 - Memangku jawatan Penguasa Kanan Penjara, Ibu Pej. Pennjara Taiping, Tingkatan Tertinggi 'J'. Bertukar daripada SLPP ke Ibu Pejabat Tempat Tahanan Perllindungan, Taiping
: 19.01.1977 - Dinaikkan pangkat sebagai Penguasa Kanan Penjara Tingkatan Tertinggi 'J'.
: 01.09.1977 - Telah diisytiharkan menjadi Pesuruhjaya Sumpah mengikut No. 4436 Warta Kerajaan.
: 01.09.1977 - Diluluskan untuk memangku jawatan Pengarah Penjara Tingkatan Tertinggi 'G' dengan bayaran elaun memangku mulai 01.09.1977
: 01.09.1977 - Telah dinaikkan pangkat dari Jawatan Penguasa Penjara Tingkatan Tertinggi 'J' ke jawatan Pengarah Penjara Tertinggi 'G' mulai 01.09.1977.
: 25.02.1986 - Dinaikkan pangkat ke Jawatan Ketua Pengarah (II) (Penguasa Penjara Tingkatan Tertinggi 'F').
: 01.05.1988 - Dilantik ke Jawatan Khas sebagai Ketua Pengarah Penjara (Penguasa Kanan Tingkatan Tertinggi 'C').
: 08.11.1989 - Bersara wajib di bawah Seksyen 10(1) Akta Pencen 1980.
ANUGERAH : 19.04.1978 - Pingat Perkhidmatan Setia/Pingat Perkhidmatan Am oleh Ketua Pengarah Penjara