CAPT. O.V. GARRATT
KETUA PENGARAH PENJARA
( 11.9.1949 - 1.10.1956 )