Portal Rasmi Jabatan Penjara Malaysia sedang mengalami masalah teknikal dan sedang diselenggara oleh Bahagian Teknologi Maklumat. Segala kesulitan amat dikesali.


  Sistem E-Mail   Sistem Kedatangan

Sistem Penghantaran Emel Secara Online Jabatan.

Sistem Rekod Kedatangan pegawai Ibu Pejabat Penjara secara online.
  Sistem SMPP   Sistem Kenderaan
Sistem Pengurusan Banduan daripada dijatuh hukum sehingga dibebaskan. Sistem tempahan kenderaan Ibu Pejabat Penjara.
  Sistem SMP Parol   Log Latihan Pegawai
Sistem Pengurusan Banduan DiParol. Buku log latihan pegawai online.
  E-Memo   E-Khairat
Penghantaran / Penerimaan Memo secara online. Sistem Derma Khairat Kematian Jabatan Penjara Malaysia
  E-Naziran   E-Latihan
Pengurusan maklumat naziran keselamatan yang melibatkan kemasukan markah penilaian naziran institusi penjara secara online Sistem Maklumat Pengurusan Latihan
  Sistem SPMF   SiMBa, SiMPP, SiMBHIV
Urusan Pengurusan Fail & Surat Bagi Ibu Pejabat Penjara Malaysia Sistem perkongsian maklumat bagi menyenaraikan maklumat banduan.
  Peringatan Penghantaran Laporan   Sistem Surat
Penghantaran laporan institusi secara online. Sistem Maklumat Pengurusan Surat
  Sistem ASET   Sistem Sukarelawan
Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA) untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi semua kementerian dan jabatan di Malaysia. Sistem Sukarelawan Jabatan Penjara Malaysia
  EXAMIS    
Sistem Pengurusan Maklumat Peperiksaan (EXAMIS) dibangunkan untuk membantu pengurusan peperiksaan pengesahan jawatan dan Penilaian Tahap Kecekapan di Jabatan Penjara Malaysia.  

1). Aplikasi HRMIS Versi Klasik

- Hanya boleh dicapai di pejabat yang mempunyai talian egNet.
- Semua modul yang dibenarkan boleh dicapai.

2). Aplikasi HRMIS Versi INTERNET

- Boleh dicapai di mana-mana tempat yang mempunyai kemudahan internet (seperti di pejabat, di rumah).
- Semua modul yang dibenarkan boleh dicapai. Tiada had seperti sebelum ini.

--Capaian II

3). Untuk informasi HRMIS

- Portal Rasmi HRMIS