Peruntukan Umum Cawangan

(a) Di  mana  peruntukan  khas  tiada  disebut  di  dalam  undang-undang  ini bagi perkara-perkara berhubung dengan pentadbiran cawangan-cawangan  persatuan,  Undang-undang  yang berkenaan  mengenai  pentadbiran  Ibu  Pejabat  persatuan  akan diikuti sejauh mana yang sesuai.
(b) Mesyuarat  Perwakilan  dan  Jawatankuasa  Maj lis  Tertinggi  akan memberi  arahan-arahan  kepada  Mesyuarat  Agung  atauJawatankuasa Cawangan mengenai pentadbirannya.