Pindaan Undang-Undang

Undang-undang  ini  tidak  boleh  diubah  atau  dipinda  kecuali  dengan keputusan  Mesyuarat  Agung  Perwakilan.Perubahan-perubahan  atau
pindaan-pindaan  kepada  Undang-undang  hanya  boleh dikuatkuasakan  mulai  daripada  tarikh  perubahan-perubahan  dan pindaan-pindaan itu dibenarkan oleh Pendaftar Pertubuhan.

Kali Terakhir dikemaskini (WEDNESDAY, 10 MARCH 2010 08:03)