Tindakan Tatatertib

(a) Ahli-ahli  akan  dikenakan  tindakan  tatatertib  atau/  dan  dipecat keahliannya  sekiranya  kelakuan  dan sebarang  kenyataan  yang dibuatnya  didapati  oleh  Majlis  Tertinggi  bertentangan  dengan kepentingan dan nama baik persatuan.
(b) Walau  bagaimanapun  tindakan  memecat  seseorang  ahli hanyalah  akan  diambil  setelah  ahli  berkenaan  diberi  peluang untuk mem bela diri.