MAJLIS PEMAKAIAN PANGKAT DAN PINGAT PERKHIDMATAN AM (PPA) KEPADA PEGAWAI DAN PESERTA-PESERTA KSAPP SIRI 2/2019

20 November 2019 ( Rabu ), bertempat di Auditorium Ilmu, telah diadakan Majlis Pemakaian Pangkat kepada 9 orang kakitangan PULAPEN Perak melibatkan seorang Sarjan Mejar dan 8 orang Sarjan (TBK ), serta pemakaian pingat PPA kepada (281) orang peserta-peserta KSAPP Siri 2/2019.

Pemakaian pangkat dan pingat kepada kakitangan serta peserta-peserta kursus tersebut telah disempurnakan oleh PKP Azhari bin Zaman, Komandan PULAPEN Perak.