Pusat Latihan

Tarikh 15 Julai 1960 merupakan tarikh paling bersejarah bagi institusi ini apabila dikunjungi oleh Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama iaitu Yang Teramat Mulia Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Pada tahun 1980, institusi ini dinaik taraf berdasarkan kepada fungsi dan peranan yang dimainkan lebih meluas serta ditukar namanya kepada Pusat Latihan Pegawai Penjara Malaysia atau lebih dikenali sebagai PULAPEN. Pada 13 Mac 1983, PULAPEN dengan rasminya telah dirasmikan oleh Y. B. En. Mohd Kasim bin Ahmed, Timbalan Menteri Dalam Negeri