Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Bukit Wira, 43000 Kajang
Selangor, Malaysia
Tel: 03-8732 8000
Faks: 03-8739 9205