Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Bukit Wira, 43000 Kajang
Selangor, Malaysia
Tel: 03-8732 8000
Faks: 03-8739 9205

Hantar pertanyaan anda pada alamat emel seperti di bawah.


alamat_emel

atau

Sila hubungi Jabatan Penjara Malaysia seperti alamat di bawah.


Bahagian Keselamatan Dan Inteligen
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Bukit Wira, 43000 Kajang
Selangor, Malaysia
Tel: 03-8732 8000
Faks: 03-8736 1468
              
Bahagian Teknologi Maklumat
Ibu Pejabat Penjara Malaysia
Bukit Wira, 43000 Kajang
Selangor, Malaysia
Tel: 03-8732 8132
Faks: 03-8737 1098