• Peruntukan Khas Kerajaan
  • Yuran bulanan daripada ahli-ahli yang menjadi ahli Kelab Sukan Penjara
  • Faedah simpanan tetap di bank-bank perdagangan
  • Pulangan daripada jualan produk-produk Majlis Sukan Penjara Malaysia
  • Sewaan rumah kedai Majlis Sukan Penjara Malaysia
  • Derma dari syarikat swasta/individu